Menu Sluiten

Techniekenstudies


Techniekenstudies

Informatie over techniekenstudies:Hoewel veel bedrijven goed werk verrichten, wordt techniekenstudies vaak in een donker hoekje gehouden. Een gebrek aan communicatie is een belangrijke belemmering voor de duurzaamheid van het beroep op lange termijn. Hieronder volgen enkele voorbeelden van succesvol onderzoek in de architectuur.Ten eerste is het vakgebied architectuur een zeer apart vakgebied, met een eigen kennisbasis en eigen procedures. Dit betekent dat techniekenstudies specifieke richtlijnen en methoden moet volgen. Deze onderzoekspraktijken moeten relevant zijn voor de discipline en voldoen aan aanvaarde criteria. Ook moeten detechniekenstudies de grenzen van het debat overschrijden en zelf een legitieme praktijk worden. Door er een onafhankelijk, interdisciplinair vakgebied van te maken, zal het de samenleving ten goede komen en de relevantie van het vakgebied voor het beroep helpen vergroten. Info over techniekenstudies

Feiten over Techniekenstudies

Het verband tussen onderzoek en design wordt duidelijker, en de vraag hoe uit design kennis kan worden opgebouwd, is complexer geworden. Bovendien wordt in recente werken betoogd dat de architectuurpraktijk een gespecialiseerd vakgebied is geworden. Hoewel de wetenschappelijke methode in het onderzoek wordt omarmd, is het essentieel om een flexibele en instrumentele benadering te handhaven. Dit maakt de productie van performantere architectuur mogelijk. Maar zoals bij elke andere tak van onderzoek zijn er ook aan dit model risico verbonden.Techniekenstudies moet worden onderscheiden van de praktijk. Van oudsher wordt onderzoek gedaan naar fysieke objecten of processen; dit laatste wordt beschouwd als primair onderzoek. Toegepaste architectuurstudies zijn bedoeld om deze kennis in de praktijk te brengen en de doeltreffendheid ervan te evalueren. Terwijl ontwikkelingsgericht onderzoek de vertaling van toegepast onderzoek naar algemene kennis inhoudt, moet het worden toegepast op het bouwen. Dit is een essentieel onderdeel van de discipline. Deze drie vakgebieden vullen elkaar aan en zijn vaak nodig om tot zinvolle architectuur te komen.

Meer info over techniekenstudies nu op www.overzicht.co.

Tags

Berekenen Warmteverliezen | Experts Ondersteuning Hvac | Experts Techniekenstudies | Facility Management | Hydraulische Berekeningen | Luchttechnische Berekeningen | Modelleerbibliotheek |